Prodigiously Amazing Weaponsmith

Xie Di Kuang Fei: Fei Cai Ni Tian San Xiaojie, 邪帝狂妃:廢材逆天三小姐

Authors : Shui Qingqing , 水卿卿

Status : Ongoing

Genres : Romance , Adventure , Action , Xianxia , Josei , Drama

Chapters: 2442

Last update: 14 minutes ago

4.30 /5
SUMMARY & CHAPTERS
SUMMARY
CHAPTERS

When trash becomes a geniusone word: Fierce! Two words: Two-faced! Three words: Too heaven defying!

Prodigiously Amazing Weaponsmith